TITLUDATA PUBLICARII
LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) Codul munciiLEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) Codul munciiMonitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011; Data intrării în vigoare: 07 August 2017