NR. CRT.TITLUDATA PUBLICARII
1ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018
2REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE27/04/2018 -15:00
3Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalMonitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017
4LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naționalăMonitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014
5ORDONANȚĂ nr. 25 din 26 august 2014 ( actualizată ) privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în RomâniaMonitorul Oficial nr. 640 din 30 august 2014 Data intrării în vigoare: 28 Noiembrie
6LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (republicata) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei MunciiMonitorul Oficial nr. 290 din 3 mai 2012
7DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generalaMonitorul Oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011
8ORDINUL nr. 1918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea REVISAL in format electronicMONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2011
9ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011
10HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilorMONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011
11LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) Codul munciiMonitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 Data intrării în vigoare: 07 August 2017
12LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publiceMonitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010
13HOTĂRÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilorMONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010
14LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (republicată) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 5 mai 2009
15LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncăMONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2007
16HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebiteMONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007
17LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţiMONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007
18HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilorMONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 februarie 2006
19LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncăMONITORUL OFICIAL nr. 214 din 11 martie 2004
20ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de muncaMONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003
21ORDINUL nr. 64 din 28 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncaMONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003
22HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncăMONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002
23LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncăMONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2002
24HOTĂRÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatateMONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001