TITLUREFERINTA
Model cadru - Contract Individual de Muncă (CIM)ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca actualizat cu modificarile si completarile aduse de: ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003; ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011.